SAMART ร่วมใจช่วยภัย Covid “ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์”

กนกวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น และนิศาชล​ อุดม​วงศ์​วิวัฒน์  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร​บุคคล​และจัดซื้อ บมจ.สามารถเทลคอม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (แบบ 3D) จำนวน 2,600 ชิ้น และแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 1,000 ขวด เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในด้านการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลสนามในเขตจ.นนทบุรี

โดยมี สิรภัทร พงศ์ปิยะไพบูลย์  (ที่ 2 จากซ้าย) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  เป็นตัวแทนในการรับมอบของบริจาค  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  เมื่อเร็วๆนี้

Samart