“กลุ่มบริษัทสามารถ” จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร “กลุ่มบริษัทสามารถ” จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ของ 4 บริษัทในเครือที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น, บมจ.สามารถเทลคอม, บมจ.สามารถดิจิตอล และ บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เมื่อเร็วๆนี้