สามารถ เอ็ด เท็ค แนะพลิกวิกฤตช่วงล๊อคดาวน์ สร้างโอกาสธุรกิจด้วยระบบ e-Learning

บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการศึกษาอย่างครบวงจร แนะนำองค์กร สถาบันการศึกษา สร้างโอกาสธุรกิจเปิดคอร์สสอนออนไลน์ หลังผู้คนใช้ช่วงเวลาล๊อคดาวน์พัฒนาตนเอง  คาดแนวโน้มเป็นช่องทางการเรียนรู้สำคัญในอนาคต

นายมนตรี สันติลักขณาวงศ์  Managing Director บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด กล่าวว่า “จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการล๊อคดาวน์ในหลายประเทศทั่วโลก  สถาบันการศึกษาตั้งแต่โรงเรียนอนุบาล จนถึงมหาวิทยาลัยต้องยุติการเรียนการสอนในห้องเรียนแทบจะทันที  ทำให้ระบบการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ถูกนำมาใช้ในช่วงนี้อย่างเข้มข้น   และไม่เพียงแต่สถาบันการศึกษาเท่านั้น  แม้แต่องค์กรธุรกิจที่ต้องมีการอบรมหรือฝึกสอนพนักงาน ต่างก็ต้องใช้ระบบการเรียนผ่านออนไลน์เช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีกระแสของไลฟ์โค้ชจากประเทศต่างๆ ออกมาแนะนำว่า ควรใช้ช่วงเวลาล๊อคดาวน์นี้ ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มเติม อย่างเรียนภาษา  เรียนทำอาหาร  หรือ เรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นอาชีพเสริม  ดังนั้น ผู้คนจึงค้นหาความรู้ใหม่ๆ ในอินเตอร์เน็ต  ถือเป็นโอกาสทองของผู้ที่เปิดคอร์ออนไลน์ต่างๆ   และอาจเป็นโอกาสใหม่ๆในการทำธุรกิจให้กับหลายองค์กร อีกด้วย  อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต

แต่นอกเหนือจากเนื้อหาที่ดี และหลักสูตรที่น่าสนใจแล้ว  การมีระบบ e-Learning ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ สร้างความเชื่อมั่น ทำให้เกิดการเรียนอย่างต่อเนื่อง   ดังนั้นการเลือกใช้บริการระบบ e-Learning  จากมืออาชีพ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ จึงเป็นทางเลือกที่ดี”

ระบบ e-Learning  ของ บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค มีบริการที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการใช้งานระบบ e-Learning  แบบครบวงจร  เช่น

  • ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System) ทั้งในรูปแบบของ Web Application และ Mobile Application ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนแบบออนไลน์ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานการประเมินผลส่งให้ผู้บริหารขององค์กร
  • ระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ทำให้ผู้เรียนหรือผู้อบรมสามารถเชื่อมต่อกับผู้สอนหรือวิทยากรเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมกันและสามารถโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์ และมีระบบคลังข้อสอบเพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลได้เสมือนอยู่ในห้องเรียนหรือห้องอบรมอย่างแท้จริง
  • สามารถออกแบบและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Course ware) ทั้งในรูปแบบหลักสูตรสำเร็จรูป หรือสร้างหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (Customize) เพื่อให้ตรงกับผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการได้
  • ออกแบบและผลิตสื่อดิจิตอล (Digital Content) ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ในหลากหลายข่องทาง เช่น VDO Production, Animation, Games, Infographic, Digital Book, Digital Magazine, e-book เป็นต้น
  • ออกแบบและผลิต Application เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานบนอุปกรณ์ Smart Device ได้ทั้งในรูปแบบ IOS และ Android เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐาน โดยเรามีมาตรฐานด้านการปรับปรุงกระบวนการด้านซอฟต์แวร์ CMMI ระดับ3   จึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการอีกด้วย

“การเลือกใช้บริการพัฒนาระบบ e-Learning  จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ มีผลงานเป็นเครื่องการันตีคุณภาพ   นับเป็นทางเลือกที่ดี  เพราะนอกจากองค์กรจะได้รับระบบ  e-Learningที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องลองผิดลองถูก  พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วแล้ว  ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน และส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันการศึกษา หรือองค์กรอีกด้วย”  นายมนตรีกล่าวทิ้งท้าย

บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการศึกษาอย่างครบวงจร มีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 10 ปี มีผลงานทั้งสถาบันการศึกษาชั้นนำ,  องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิเช่น กลุ่มสถาบันการเงินการธนาคาร กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม