Opensignal เผยรายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือในประเทศไทย (พฤษภาคม 2019)

 

ประเทศไทยได้ดำเนินการยกระดับแผนความพร้อมในการให้บริการ 4G ระดับโลกอย่างรวดเร็วมาโดยตลอดด้วยการทำให้การเชื่อมต่อ LTE ครอบคลุมภายในประเทศ แต่ความเร็วของบรอดแบนด์บนมือถือกลับไม่เป็นไปตามนั้น ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดนั้นไม่คงที่ก็น้อยลงในกลุ่มผู้ให้บริการในประเทศไทยโดยมีข้อยกเว้นที่รู้กันดีอยู่หนึ่งข้อ

แต่ก็มีสัญญาณบางประการที่แนวโน้มดังกล่าวอาจจะกลับกันคะแนนประสบการณ์ความเร็วในการ ดาวน์โหลดของดีแทคได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้ให้บริการหนึ่งรายที่ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มศัก ยภาพการเชื่อมต่อของผู้ใช้งานการทำเช่นนี้อาจเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแข่งขันที่เอไอเอสและทรูมูฟจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มความเร็วมาตรฐานของผู้ใช้งานด้วย

Open Signal

การค้นพบหลัก

ดีแทคก้าวเข้ามาเป็นผู้นำสำหรับประสบการณ์ความเร็ว ในการดาวน์โหลด

ดีแทคได้โค่นตำแหน่งความเร็วในการดาวน์โหลดของทรูมูฟลงช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาคะแนนของประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดของดีแทคเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 Mb ในขณะที่คะแนนของทรูมูฟนั้นลดลงเล็กน้อยซึ่งทำให้ดีแทคกลายเป็นผู้ชนะรางวัลเป็น ครั้งแรกอย่างไรก็ตามทรูมูฟก็ยังคงรักษาความเหนือชั้นจากตัวชี้วัดในการอัพโหลดของเราซึ่งทำให้เป็นผู้ชนะรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด องเราอย่างขาดลอย

เอไอเอสยังคงรักษารางวัลความพร้อมในการ ให้บริการ 4 จีเอาไว้ได้

ระดับความพร้อมในการให้บริการ 4G ที่สูงของเอไอเอสมีมาอย่างต่อเนื่องด้วยคะแนนเกือบ 90% นับตั้งแต่รายงานแห่งประเทศไทยฉบับล่าสุดเรามักจะเห็นคะแนนความพร้อมในการให้บริการ 4G อยู่ในระดับ 90% หรือมากกว่านั้นในประเทศ ซึ่งเริ่มใช้งานเครือข่าย 4G ที่ได้พัฒนาอย่างเต็มขั้นในประเทศแรก ๆ แต่ผู้ให้บริการอีกสองรายในประเทศไทยก็ไม่ได้ล้าหลังจากเอไอเอสมากนักโดยคะแนนความพร้อมในก รให้บริการ 4G ของทั้งสองรายนั้นสูงกว่า 86%

ทรูมูฟและดีแทคเป็นคู่แข่งที่สูสีกันในเรื่องประสบการณ์ การรับชมวิดีโอ

ทรูมูฟและดีแทคเสมอกันในตัวชี้วัดประสบการณ์วิดีโอของเราโดยผู้ให้บริการทั้งสองรายมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (40-55) จากการประเมินคุณภาพวิดีโอ 100 คะแนนอย่างไรก็ตามเอไอเอสจัดอยู่ในช่วงระดับคุณภาพการรับชมวิดีโอ ที่ต่ำด้วยยคะแนน 37.5 คะแนน

ประเทศไทยยังคงมุ่งเน้นไปที่การ เข้าถึง 4 G มากกว่าเรื่องของความเร็ว

เนื่องจากความพร้อมในการให้บริการ 4G สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยจึงตั้งเป้าหมายในการร่วมเป็นผู้นำด้านการเข้าถึง 4G ระดับโลก แต่ไม่อาจพูดเช่นเดียวกันนี้ได้กับความเร็วของบรอดแบนด์บนมือถือได้จากการวิเคราะห์ของเราหากไม่ นับ DTAC แล้วความเร็วในการดาวน์โหลด 4G ในประเทศไทยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ความเร็วในการอัพโหลด 4G ไม่ลดลงก็คงที่สำหรับผู้ให้บริ การทั้งสามรายอย่างน้อยก็ในปัจจุบันที่ประเทศไทยดูจะยึดมั่นต่อการขยับขยายการเข้าถึง LTE มากกว่าการให้บริการการเชื่อมต่อบรอดแบนด์บนมือถือที่แข็งแกร่ง

การวิเคราะห์ระดับประเทศ

การเข้าถึง 4 G

ระดับการเข้าถึง 4G ในประเทศไทยยังคงพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่รายงานฉบับล่าสุดของเราเราได้บันทึกความพร้อมในการให้บริการ 4G ที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการทั้งสองรายโดยคะแนนความพร้อมในการให้บริการ 4G ของดีแทค เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์กลายเป็น 86.7% ในขณะที่คะแนนของทรูมูฟเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์กลายเป็น 87.2% แต่ความพร้อมในการให้บริการ 4G ของเอไอเอสยังคงคงที่ในช่วง 6 เด อนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 89.9% แต่ด้วยคะแนนที่สูงจากตัวชี้วัดนี้ทำให้เอไอเอสยังคงรักษาอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับความพร้อมในการให้บริการของเราเอาไว้ได้

ผู้ให้บริการหลักทั้งสามรายในประเทศไทยกำลังเข้าใกล้ความพร้อมในการให้บริการ 4G ที่ระดับ 90% ซึ่งจะสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญสำหรับการพัฒนาบรอดแบนด์บนมือถือของประเทศผู้ให้บริการทั่วโลกที่มีความพร้อมในการ ให้บริการเกิน 90% มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่ใช้งานเทคโนโลยี LTE รายแรก ๆ และมีการใช้งาน 4G ที่สมบูรณ์มากเมื่อใช้งานในครั้งแรกโดยสรุปคาดว่าประเทศไทยกำลัง จะกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการเข้าถึง 4G ระดับโลก

ประสบการณ์วีดีโอ

ประสบการณ์วิดีโอบนมือถือของผู้บริโภคในประเทศไทยยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาเนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการรายใดทำคะแนนโดดเด่นเป็นที่น่าพอใจในหมวดหมู่นี้ดีแทคและทรูมูฟได้รับรางวัลประสบการณ์วิดีโอของเราร่วมกันโดยผู้ให้ บริการทั้งสองรายมีคะแนนสูงกว่า 47 คะแนนจากการประเมินคุณภาพวิดีโอ 100 คะแนนซึ่งทำให้ผู้ให้บริการทั้งสอง รายถูกจัดอันดับอยู่ในคุณภาพการรับชมว ิดีโอระดับปานกลาง (40-55) ซึ่งบ่งบอกถึงระยะเวลาในการโหลดวิดีโอที่ช้ากว่าปกติและมักจะกระตุกระหว่างเล่นวิดีโอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิดีโอที่มีความคมชัดสูงอย่างไรก็ตามเอไอเอสจัดอยู่ในคุณภาพการ รับชมวิดีโอระดับต่ำ (0-40) ด้วยคะแนน 37.5 คะแนนซึ่งบ่งบอกถึงระยะเวลาในการโหลดวิดีโอที่นานและมักจะกระตุกบ่อยครั้งเมื่อเล่นวิดีโอที่มีความคมชัดทั้งสูงและต่ำ

เราเห็นว่าความเร็วในการดาวน์โหลด 4G ในประเทศไทยยังคงช้าอยู่จากการแยกย่อยตัวชี้วัดการดาวน์โหลดของเราด้วยเทคโนโลยีไม่มีผู้ให้บริการแม้แต่รายเดียวที่มีการเชื่อมต่อการดาวน์โหลด 4G เฉลี่ยที่เร็วกว่า 10 Mbps จากการ วิเคราะห์ของเราความเร็วในการดาวน์โหลดเฉลี่ยที่ยังคงช้าอยู่ของประเทศไทยควรถูกจัดให้เป็นวาระสำคัญนอกจากดีแทคแล้วประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์ โหลดและความเร็วในการดาวน์โหลด 4G มีแนวโน้มลดลงไม่ใช่เพิ่มขึ้นสำหรับการพัฒนาในขั้นตอนนี้อุตสาหกรรมมือถือในประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญต่อการให้บริการการเข้าถึง 4G แก่ผู้บริโภคมากกว่าความเร็วในการเชื่อมต่ออย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามความเร็วที่เพิ่มขึ้นของดีแทคในช่วงที่ผ่านมาอาจกระตุ้นให้ผู้บริการรายอื่นหันมาทำตามก็เป็นได้

ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด

แม้ทรูมูฟอาจจะเสียตำแหน่งในเรื่องประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด แต่ก็ไม่มีข้อกังขาเลยในการเป็นที่หนึ่งในเรื่องของประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลดภาพรวมความเร็วในการอัพโหลดเฉลี่ยอยู่ที่ 5.9 Mbps นั้นมีคะแนนสูงกว่าสองเท่า เมื่อเทียบกับคู่แข่งอีกสองราย

อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษของคะแนนประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลดของทรูมูฟนั่นคือมีคะแนนประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดที่ลดลงเพียง 1 Mb แต่ทรูมูฟกลับกำลังให้บริการการเชื่อมต่อที่เกือบจะมีความเสถียรภาพซึ่งถือเป็นเรื่อง ที่ค่อนข้างน่าตกใจซึ่งทำให้เห็นว่าความเร็วในการอัพโหลดนั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความเร็วในการดาวน์โหลดแม้จะอยู่ในระ ับเครือข่ายมือถือที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกก็ตามสมมติฐานหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือขณะที่ทรูมูฟ จำกัด ความเร็วในการดาวน์โหลด 4G ในบางแพ็คเกจเป็นไปได้ว่า บริษัท ไม่ จำกัด ความเร็วในการอัพโหลดซึ่งอาจสร้างความสมดุลระหว่างการ เชื่อมต่อสำหรับการอัพโหลดและการดาวน์โหลดด้วยเหตุผลนี้เองการอัพโหลดที่เร็วกว่าก่อให้เกิดผลดีอย่างมากต่อทรูมูฟเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ใช้ง านเปลี่ยนไปโซเชียลมีเดียและแอพการรับส่งวิดีโอจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อการอัพโหลดที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานเรียกดูเนื้อหา แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นผู้สร้างเนื้อหา เองอีกด้วย

ประสบการณ์ด้านความหน่วง

รางวัลประสบการณ์ด้านความหน่วงของเรายังตกเป็นของทรูมูฟอีกด้วยเวลาในการตอบโต้ภาพรวมเครือข่ายที่ 40.3 มิลลิวินาทีไม่ได้ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีแค่ในประเทศไทย แต่ยังถือเป็นคะแนนที่ดีมากในระดับโลกอีกด้วยหลายประเทศที่ มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน 4G ที่ก้าวหน้าอย่างมากกำลังทำคะแนนประสบการณ์ด้านความหน่วงให้ได้ที่ 30 มิลลิวินาทีหรือต่ำกว่านั้นทรูมูฟเองยังไม่ถึงขั้น นั้น แต่ก็มีการพัฒนาที่มากกว่าคู่แข่งและผู้ให้บริการรายอื่นจำนวนมากในกลุ่มตลาดมือถือด้วยการเติบโตอย่างเต็มที่มากกว่า

ทั้งเอไอเอสและดีแทคมีคะแนนประสบการณ์ด้านความหน่วงประมาณ 10 มิลลิวินาทีตามหลังอันดับหนึ่งอยู่ตัวชี้วัดนี้อาจถือเป็นเกณฑ์แบ่งแยกทางการแข่งขันอีกหนึ่งประการสำหรับทรูมูฟเนื่องจากผู้บริโภคในไทยชื่นชอบวิดีโอแชทและแอพการติดต่อสื่อสาร เชิงสังคมแบบเรียลไทม์อื่น ๆ ด้านความหน่วงที่ช้าลงหมายถึงความล่าช้าในการโทรหรือแชทดังนั้นคะแนนประสบการณ์ด้านความหน่วงที่ดี ึ้นจะสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานมือถือที่ดีขึ้นในหลายบริการที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่างมากบนสมาร์ทโฟน

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

จากการแยกย่อยตามภูมิภาคของเราเราเปรียบเทียบห้าพื้นที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในประเทศไทย แต่ไม่ใช่ในเชิงการแข่งขันภาคกลางซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำคะแนนได้ดีในทุกตัวชี้วัดของเราประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด และอัพโหลดสูงกว่าในพื้นที่อื่นผู้ให้บริการทั้งสามรายในประเทศไทยจัดอยู่ในประสบการณ์วิดีโอในระดับปานกลางและคะแนนประส การณ์ด้านความหน่วงก็ดีขึ้นมากอย่างไรก็ตามสำหรับความพร้อมในการให้บริการ 4G เรามองว่าพื้นที่นี้มีคะแนนที่น่าพอใจมากที่สุดโดยผู้ให้บริการทั้งสามรายมีคะแนนความพร้อมในการให้บริการ 4G สูงกว่า 90% ในภาคกลาง ของประเทศไทย

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสำหรับรางวัลระดับภูมิภาคของเรานั้นสะท้อนผลการดำเนินงานระดับชาติที่เป็นวงกว้างเอไอเอสชนะรางวัลความพร้อมในการให้บริการ 4G ของเราในทุกพื้นที่ขณะที่ทรูมูฟชนะ 5 รางวัลสำหรับประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด และ 4 รางวัลสำหหรับประสบการณ์ด้านความหน่วงในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยทรูมูฟเป็นอันดับหนึ่งสำหรับรางวัลประสบการณ์วิดีโอโดยปราศจากคู่ แข่ง แต่ในอีกสี่ภูมิภาคดีแทคและทรูมูฟมีคะแนนเท่ากันเป็นครั้งที่สองเมื่อเราดูผลลัพธ์ในระดับประเทศเราพบว่าประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดนั้นมีการแข่งขันสูงที่สุด DTAC ชนะอีกครั้งในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ แต่ใน อีกสี่ภูมิภาคที่เหลือกลับไม่สามารถเอาชนะทรูมูฟได้ในเรื่องประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

สรุปในรายงาน

  • ดีแทคได้เข้าไปแทนที่ทรูมูฟสำหรับการเป็นอันดับหนึ่งในการจัดอันดับประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดของเราเครือข่าย 2300 MHz ใหม่ของดีแทคได้เพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลด 4G อย่างมากใน 12 เดือนที่ผ่านมาและสำหรับในช่วงที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นดังกล่าวก็เพียงพอสำหรับดีแทคแล้วที่จะได้รับรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
  • ขณะที่เอไอเอสได้รับรางวัลความพร้อมในการให้บริการ 4G ของเราผู้ให้บริการทั้งสามรายของประเทศไทยกำลังเข้าใกล้ความพร้อมในการให้บริการ 4G ที่ 90% ซึ่งจะขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในการเข้าถึง
  • 4G ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำผลงานได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศในทุก ๆ ตัวชีวัดของเราโดยผู้ให้บริการทั้งสามรายมีคะแนนความพร้อมในการให้บริการ 4G สูงกว่า 90% ในภูมิภาคดังกล่าว