คลังเก็บ

NT พาคณะผู้แทนรัฐบาลจากลาว เข้าชม Data Center เพื่อเตรียมการสร้าง Data Center ในลาว

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ Dr. Sthabandith Insisiengmay ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแผนการและการลงทุน,  Mr. Keovisouk Solaphom ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและเยี่ยมชมศึกษาดูงานในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน AI และ Data Center ในประเทศไทย”

พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ NT Data Center  เพื่อศึกษาข้อมูลและเตรียมการสำหรับการสร้าง Data Center ที่มุ่งเน้น AI ในประเทศลาว ณ อาคารโทรคมนาคม NT บางรัก  

NT

สำหรับ NT Data Center ให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ทันสมัย รวมทั้งเครือข่ายการสื่อสารด้วย Internet Gateway ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน NT มีศูนย์ Data Center มากที่สุดในประเทศจำนวน 13 แห่ง 

การเยี่ยมชมครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว และยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมของ NT และ Silicon Tech Park ในการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยระหว่างการก่อสร้าง Data Center ใน สปป.ลาว ทาง Silicon Tech Park และรัฐบาล สปป.ลาว จะใช้ NT Data Center ที่ตั้งอยู่ใน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่พัฒนาโครงการร่วมกัน ในการเป็นศูนย์กลางทดลองและพัฒนาระบบ AI ที่จะนำไปใช้ในData Center ที่ สปป.ลาว ในอนาคต