คลังเก็บ

แลนเซสส์ (LANXESS) สนับสนุนการผลิตเครื่องหนังอย่างยั่งยืน

หลังจากการประกาศให้นำสาร NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone) เข้าไปอยู่ในรายชื่อ SVHC candidate หรือสารเคมีที่มีอันตรายมาก (Substances of Very High Concern : SVHC ) เมื่อปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) พึ่งกำหนดให้มีการจำกัด (Restriction) การขายผลิตภัณฑ์เคมีที่มีสาร NMP ในเดือนพฤษภาคมปีนี้เอง

และกำลังจะกำหนดให้มีการจำกัดการใช้สาร NMP ในสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดภายในฤดูใบไม้ร่วง (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม) นี้ ถึงเวลาแล้วที่โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งหลายจะต้องแสดงความโปร่งใสในกระบวนการผลิตให้เห็นว่าไม่ได้ใช้สารเคมีดั่งกล่าวเลย แลนเซสส์ (LANXESS) ผู้นำในการผลิตสารเคมีชนิดพิเศษจึงได้นำเสนอทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเครื่องหนัง โดยไม่ทำให้คุณภาพในการผลิตเครื่องหนังสำเร็จรูปด้อยลงเลย

ดร.มาร์ติน เคลบาน (Dr.Martin Kleban) ผู้ดำรงตำแหน่ง HSEQ representative ของหน่วยธุรกิจเครื่องหนังของแลนเซสส์กล่าวว่า “เราได้ขจัดสาร NMP ออกจากการผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับเครื่องหนังทั้งหมดของเราอย่างสิ้นเชิงมาหลายปีแล้ว โดยได้พัฒนาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมขึ้นมาแทน เป็นผลิตภัณฑ์เคมีที่ปราศจาก NMP สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหนังกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถทำการผลิตได้โดยปราศจากสาร NMP และเราเสนอโซลูชั่นที่สอดคล้องกับกฎของ REACH (the European Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้ว”

NMP เป็นสารเคมีดั้งเดิมที่เคยถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตน้ำยาเคลือบผิวโพลิยูรีเทน (polyurethane coatings) และ ตัวทำละลายร่วม (co-solvent) เพื่อทำให้ยึดติดแน่นและซึมลึกไปถึงชั้นกลาง (intermediate layer) ของเครื่องหนัง

การผลิตเครื่องหนังอย่างยั้งยืน

ความยั้งยืน (Sustainability) กำลังกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างสูงในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง แลนเซสส์ในฐานะที่ร่วมอยู่ในโครงการการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอย่างยั่งยืน (Sustainable Leather Management) จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในการผลิตเครื่องหนังของตนทั้งหมดให้อยู่ภายใต้แนวความคิดของความยั่งยืน ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ทันสมัยและการผลิตเครื่องหนังในอนาคตจะต้องมีความสอดคล้องระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ของผู้บริโภคให้ได้ การบรรลุดุลยภาพของหลักการพื้นฐานเหล่านี้เป็นแนวคิดริเริ่มของแลนเซสส์ใน “การจัดการเครื่องหนังอย่างยั่งยืน” หน่วยธุรกิจเครื่องหนังนำเสนอเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมแก่ลูกค้า ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของการผลิตเครื่องหนัง เพื่อที่จะสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่มีคุณภาพสูง ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “การจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอย่างยั่งยืน”  รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการของแลนเซสส์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหนังได้ที่ www.leather.lanxess.com