CAT คว้าชัยคลื่น 700 MHz พร้อมให้บริการต่อเนื่องขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายรัฐ

 

CAT ชนะประมูลคลื่น 700 MHz จำนวน 10 MHz เดินหน้าประกาศแผนนำคลื่นพัฒนาบริการ ควบคู่โครงข่ายไอโอที พร้อมรองรับนโยบายรัฐพัฒนาคลาวด์กลางภาครัฐ ไทยแลนด์สมาร์ตซิตี้  

 

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่าการประมูลได้คลื่น 700 MHz ในครั้งนี้  เป็นก้าวสำคัญและ CAT เตรียมพร้อมแนวทางการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ใหม่ทันทีที่ได้รับใบอนุญาต

โดยคลื่น 700 MHz ที่เป็นย่านความถี่ต่ำ  CAT จะขยายเครือข่าย 4G/5G ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้นและยังเพิ่มขนาดความจุให้ลูกค้าสามารถใช้งานด้วยความเร็วที่สูงขึ้น  ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของความจุที่เพิ่มขึ้นจะใช้รองรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อเนื่องได้หลังจากใบอนุญาตการใช้คลื่น 850 MHz สิ้นสุดลงในปี 2568

ซึ่งนอกจากจะรองรับลูกค้า my by CAT ในปัจจุบันได้แล้วยังสามารถรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มเติมได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถเปิดให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กเช่าใช้แบบ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ในที่สุด ทั้งนี้การขยายพื้นที่ให้บริการบนคลื่น 700 MHz สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากเสาโทรคมนาคมที่มีอยู่เดิมกว่า 20,000 ต้น

“CAT ยังคงมีภารกิจในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ เพื่อรองรับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  ให้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีในการพัฒนามิติต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้เกิดความเชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและประเทศ เช่น โครงการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ  ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์  สมาร์ตซิตี้  ดาต้าเซนเตอร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งโครงข่ายไอโอที  ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญที่ CAT ต้องเร่งพัฒนาให้สำเร็จและทั่วถึงเนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคส่วนอื่น ๆ ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล”